1,4-dihydro-2H-spiro[dibenzo[f,h]cinnoline-3,9'-fluoren]-4-ol

1,4-dihydro-2H-spiro[dibenzo[f,h]cinnoline-3,9'-fluoren]-4-ol

CAS号:7052-18-8
中文别名:变性淀粉
英文名称:1,4-dihydro-2H-spiro[dibenzo[f,h]cinnoline-3,9'-fluoren]-4-ol
默认 货期

56个商品

批量询价

已选:0/10 供应商

联系方式
联系我时,请告知在百料汇看到的,有助于达成交易.
升级提醒

已达免费查看限额

普通会员每天可免费查看一次。